Giới thiệu

Ước tính Giá Nhà là một phép tính gần đúng về giá trị thị trường của một ngôi nhà. Nó không phải là một thẩm định đầy đủ; đó là điểm khởi đầu để xác định giá trị của một ngôi nhà. Ước tính của Giá Nhà dựa trên thông tin có sẵn công khai và các giao dịch do đại lý báo cáo, đóng góp từ cộng đồng.

Giá Nhà dựa vào yếu tố nào để ước tính giá nhà?

  • Đặc điểm vật lý của ngôi nhà (ví dụ: vị trí, số phòng ngủ, v.v.)
  • Giá nhà bán gần đây của các ngôi nhà gần đó
  • Cộng đồng đóng góp từ việc hiểu biết thị trường địa phương.

Giải pháp là gì?

Nếu bạn đang nghĩ đến việc bán nhà của mình, thì Ước tính Giá Nhà là một thông tin cần xem xét. Để xác định giá trị ngôi nhà của bạn, chúng tôi khuyên bạn cũng nên nói chuyện với một đại lý bất động sản trong khu vực của bạn về việc lên lịch thẩm định chuyên nghiệp.

Tỉ lệ chênh lệch sai số

Chúng tôi liên tục theo dõi tính chính xác của các Ước tính của Giá Nhà bằng cách so sánh (1) giá bán thực tế của những căn nhà đã bán gần đây trong khoảng thời gian 3 tháng với (2) những Ước tính của những căn nhà đó vào cuối tháng trước khi bán. Đối với mỗi phường và quận, chúng tôi có báo cáo sai số trung bình của những chênh lệch này và tỷ lệ phần trăm chênh lệch Ước tính của Giá Nhà nằm trong khoảng 5%, 10% và 20% so với giá bán cuối cùng.

Giá Nhà ước tính thế nào?

  • Giá nhà bán gần đây có thể so sánh của các ngôi nhà lân cận
  • Đóng góp từ cộng đồng chuyên gia địa phương. Khảo sát, lịch sử thẩm định.
  • Các kỹ sư và nhà khoa học dữ liệu của chúng tôi đã phát triển một thuật toán độc quyền, dựa trên phân tích kỹ lưỡng về dữ liệu thị trường, tính toán các Ước tính tự động và cập nhật chúng hàng ngày. Mô hình của chúng tôi phát hiện các xu hướng ảnh hưởng đến giá ưu đãi dựa trên vị trí của một ngôi nhà và những ngôi nhà lân cận. Ví dụ: một số đặc điểm, chẳng hạn như diện tích mét vuông hoặc số lượng phòng tắm, có trọng lượng nhiều hơn hoặc ít hơn tùy thuộc vào vị trí của ngôi nhà. Một số thông tin chúng tôi sử dụng bao gồm: Vị trí, kích thước lô đất, diện tích vuông, số phòng ngủ và phòng tắm, v.v.

Cách tính có bị thay đổi không?

Ước tính Giá Nhà được tính toán bằng một thuật toán độc quyền. Chúng tôi liên tục theo dõi phản hồi của khách hàng để xác định và giải quyết các vấn đề có hệ thống với mô hình. Bất kỳ ai cũng có thể thay đổi Ước tính Giá Nhà theo cách thủ công cho một thuộc tính cụ thể.

Tại sao chọn Giá Nhà

Một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của Ước tính Giá Nhà, bao gồm:

  • Sự sẵn có của dữ liệu từ hồ sơ công khai, đại lý và các nguồn khác
  • Tốc độ của hệ thống được sử dụng bởi các thành phố riêng lẻ để báo cáo dữ liệu bán hàng
  • Số lượng giao dịch trong bất kỳ khu vực nhất định nào trong một khoảng thời gian cụ thể
  • Tính độc đáo của thiết kế và tính năng của bất động sản