1 min read

Các loại thuế phí cần phải nộp bởi Sổ đỏ năm 2023?

Các loại thuế phí cần phải nộp bởi Sổ đỏ năm 2023?

Năm 2023 đến, các chủ sổ đỏ sẽ phải nộp thuế phí theo các quy định trong Khoản 1 Điều 1 Nghị định 20/2019/NĐ-CP. Trong đó, trường hợp giá nhà, đất tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà cao hơn giá thị trường, người sử dụng đất phải nộp thuế TNDN (Thu nhập doanh nghiệp) là 10%. Các chủ sổ đỏ cũng phải nộp thuế TNCN (Thu nhập cá nhân) là 5% so với giá trị giao dịch. Ngoài ra, còn có thuế TTĐB (Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các tổ chức tài chính) là 0,1%, thuế GTGT (Thuế giá trị gia tăng) là 10%. Với những quy định này, các chủ sổ đỏ cần phải chuẩn bị kỹ càng để có thể đảm bảo việc nộp thuế phí đúng hạn. Nếu không, họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.