2 min read

Phân biệt Sổ hồng - Sổ đỏ và mẫu giấy chứng nhận thông nhất

Phân biệt Sổ hồng - Sổ đỏ và mẫu giấy chứng nhận thông nhất

Bạn đã phân biệt được các loại sổ này chưa? Hãy cùng Giá Nhà điểm quan các thông tin này nhé.

1. Sổ đỏ: có màu đỏ, là tên gọi tắt của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Sổ đỏ chủ yếu chứng nhận quyền sử dụng đất (đất ở, đất nông nghiệp,...)=> Trên thực tế Sổ đỏ vẫn chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

2. Sổ hồng (có màu hồng), là tên gọi tắt của "Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền  sử dụng đất ở"

Chứng nhận quyền sử dụng đất ở=> Không chứng nhận các loại đất khác=> Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở => không chứng nhận các loại tài sản khác gắn liền với đất

3. Mẫu giấy chứng nhận thống nhất (màu hồng) tên là " Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất",

Chứng nhận quyền sử dụng mọi loại đất (đất ở, nông nghiệp, đất khu công nghiệp,...) => Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở => Chứng nhận tài sản khác gắn liền với đất (nhà xưởng, khách sạn, nhà hàng, văn phòng, thương mại, dịch vụ,....rừng)

4. Giá trị pháp lý: Sổ đỏ, Sổ hồng và Mẫu giấy chứng nhận thống nhất có giá trị pháp lý như nhau. Không cần phải đổi sổ đỏ, Sổ hồng sang mẫu Giấy chứng nhận thống nhất. Chỉ cần đổi khi:

Trang 4 đã hết chỗ để cập nhật các lần thay đổi- Khi xây nhà trên đất có Sổ đỏ và làm thủ tục hoàn công (chứng nhận quyền sở hữu nhà ở,...)

Luật sư Vẹn,