2 min read

Mua nhà ở các thành phố trực thuộc trung ương thì cần lưu ý

Mua nhà ở các thành phố trực thuộc trung ương thì cần lưu ý

Nếu như đã mua nhà hoặc đang có ý định mua nhà ở các thành phố trực thuộc trung ương thì cần lưu ý, có một quy định mới ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của bạn.

Từ 01/7/2021, cứ có nhà thành phố là có hộ khẩuLuật Cư trú 2020 vừa được Quốc hội thông qua đã thay đổi đáng kể điều kiện đăng ký thường trú trong cả nước. Theo đó, Luật này quy định thống nhất về việc đăng ký thường trú tại 63 tỉnh, thành, thay vì tách điều kiện đăng ký thường trú tại tỉnh và đăng ký thường trú tại các thành phố trực thuộc Trung ương như trước.Khoản 1 Điều 20 của Luật này chỉ rõ:1. Công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình thì được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đó.

Trước đây, khoản 1 Điều 20 của Luật Cư trú năm 2006, sửa đổi năm 2013 quy định điều kiện đăng ký thường trú tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là:

  • Có chỗ ở hợp pháp, trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ một năm trở lên, trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ hai năm trở lên…Riêng tại Hà Nội, khoản 4 Điều 19 Luật Thủ đô 2012 quy định điều kiện để có hộ khẩu Hà Nội cũng tương đối khắt khe.
  • Có chỗ ở hợp pháp, trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ một năm trở lên, trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ hai năm trở lên…

Như vậy, trong khi trước đây, để có hộ khẩu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, người dân phải đáp ứng điều kiện về thời gian tạm trú, từ 01 - 02 năm, tùy từng địa bàn, thì từ ngày 01/7/2021 - ngày Luật Cư trú 2020 có hiệu lực - người dân chỉ cần đáp ứng điều kiện: Có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình.

Nguồn:Tổng hợp luật cư trú