1 min read

Nhà ở hợp túi tiền ở TPHCM - Một Nghiên cứu về trường hợp Việt Nam

Nhà ở hợp túi tiền ở TPHCM - Một Nghiên cứu về trường hợp Việt Nam

Nhà ở hợp túi tiền ở Việt Nam đang trở thành một vấn đề nóng trong cộng đồng. Mức giá nhà ở xã hội hiện nay của TPHCM từ 14-20 triệu đồng/mét vuông. Những người có thu nhập thấp hơn thường khó khăn hơn để có thể mua nhà ở trong khi các nhà đầu tư luôn tìm kiếm những cơ hội để lợi nhuận. Thu nhập bình quân của nhóm 20% thu nhập thấp nhất ở TPHCM vào năm 2021 là khoảng 3,2 triệu đồng/tháng. Các phương án tài chính hợp túi tiền và các chương trình hỗ trợ tài chính đã giúp nhiều người có được một căn nhà ở. Tuy nhiên, những người có thu nhập thấp vẫn cần phải tốn nhiều năng lượng và thời gian để tìm kiếm những chương trình hỗ trợ tài chính phù hợp với tình hình của họ. Cần có nhiều nhiều hơn các chương trình hỗ trợ tài chính để giúp những người có thu nhập thấp có thể mua được nhà ở. Việc này sẽ giúp họ đảm bảo một cuộc sống tốt hơn và có thể cải thiện đời sống xã hội của Việt Nam.