1 min read

Thăm dò và làm việc của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại tỉnh Hòa Bình

Thăm dò và làm việc của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại tỉnh Hòa Bình

Hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới tỉnh Hòa Bình thăm, làm việc. Trong thời gian tới, ông sẽ tham quan các công trình đang được xây dựng tại tỉnh, tìm hiểu về tình hình đầu tư và quản lý xây dựng nhà ở xã hội. Để cải thiện tình hình nhà ở xã hội tại tỉnh Hòa Bình, Thủ tướng đã đề xuất mức giá nhà ở là 10,5 triệu đồng/m2. Ông cũng đã tham hỏi các gia đình tại khu nhà ở xã hội, để tìm hiểu về tình hình sử dụng và sở hữu nhà ở của họ. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến tỉnh Hòa Bình với mục đích tìm hiểu thực tế về việc đầu tư xây dựng và quản lý nhà ở xã hội. Chúng tôi hy vọng rằng các hướng đi được đề xuất sẽ giúp cải thiện tình hình nhà ở xã hội tại tỉnh này.