1 min read

Việt Nam: Tình hình Nhà ở Hợp Túi Tiền Ở TPHCM

Việt Nam: Tình hình Nhà ở Hợp Túi Tiền Ở TPHCM

Nhà ở hợp túi tiền ở Việt Nam là một vấn đề mà cả nước đang đối mặt. Để tạo ra một căn nhà hợp lý cho những người có thu nhập thấp, ta cần xem xét trường hợp của TPHCM. Theo thống kê, mức giá nhà ở xã hội hiện nay của TPHCM từ 14-20 triệu đồng/mét vuông. Tuy nhiên, thu nhập bình quân của nhóm 20% thu nhập thấp nhất ở TPHCM vào năm 2021 chỉ là 6,8 triệu đồng/tháng, trong khi đó mức thu nhập bình quân của nhóm 20% thu nhập cao nhất là 33,2 triệu đồng/tháng. Vậy, cần phải có một giải pháp hợp túi tiền cho cả nhóm 20% thu nhập thấp nhất và nhóm 20% thu nhập cao nhất ở TPHCM. Để giải quyết vấn đề này, chính phủ đã hợp tác với các doanh nghiệp xây dựng để tạo ra các dự án nhà ở hợp túi tiền phù hợp với nhu cầu của mọi người. Với những dự án nhà ở hợp túi tiền này, chúng ta có thể giảm đáng kể mức giá nhà ở xã hội để cả nhóm 20% thu nhập thấp nhất và nhóm 20% thu nhập cao nhất có thể có một nhà ở hợp lý và an toàn. Điều này sẽ giúp chúng ta xây dựng một xã hội bình đẳng hơn và đảm bảo sự phát triển bền vững của Việt Nam.